Project Description

Jeroni de Moragas

Bugaderia

És un dels projectes d’inserció sociolaboral de persones amb discapacitat del CET del Taller Jeroni de Moragas.
El Servei de Bugaderia en aquests momens està oferint servei a clubs esportius amb la rentada i desinfecció de les tovalloles, equips esportius de samarretes, pantalons, mitgetes, entre altres. I també renta la roba de Cases rurals, perruqueries i uniformes.
Per les dificultat que comporta la neteja i desinfecció d’algun tipus de roba, la Bugaderia Moragas està més especialitzada en roba blanca com tovalloes, uniformes, roba de treball, roba de llit, …

Repartiment sostenible

El CET des del setembre del 2020 té aquest nou servei què és “repartiment de paqueteria sostenible” amb la Col·laboració de de la Xarxa Koiki destinat a l’entrega de paqueteria domiciliària d’última milla. Aquests darrers temps la venda online s’ha multiplicat considerablement. Aquest augment ha generat certes incomoditats no només als propis clients sinó també a la població en general amb l’augment de trànsit i congestió del municipi, s’utilitzant vehicles pesants d’alta contaminació i també augment de la contaminació acústica. El Repartiment sostenible proposa i la mateix temps s’implica a varis nivells. En l’àmbit social per generar ocupació bàsicament a un col·lectiu molt vulnerable a l’hora de trobar una feina com són les persones ab Discapacitat i/o Malatia Mental. En l’àmbit mediambiental perquè podem contribuir a la reducció de CO2 en el municipi de Sant Cugat i reducció del soroll, tots els repartiments es fan a peu o bé amb vehicles elèctrics. La intenció de Moragas és ampliar el Repartiment sostenible en noves línies de servei, no només paqueteria de grans operadors com SEUR o Zeleris, sinó també oferir el repartiment de diferents mercaderies a domicili als comerços de proximitat de Sant Cugat com al Mercat de Mirasol o Cooperativa.com