Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’Any 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible. És una agenda integral i multidimensional —referida a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal, és, en definitiva, una oportunitat perquè els països i les seves societats emprenguin un nou camí amb el que millorar la vida de les persones. L’Agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals que inclouen des de l’eliminació de la pobresa fins el canvi climàtic, l’educació, la igualtat de gènere, la defensa del medi ambient o el disseny de les nostres ciutats.

L’Agenda 2030 estimula l’acció en 5 esferes de vital importància (conegudes com ‘les 5 P’): persones (People), planeta (Planet), prosperitat (Prosperity), pau (Peace) i aliances (Partnership).

Des de les Nacions Unides han assenyalat que, malgrat s’estant portant a terme avenços en molts països del món, els ODS encara no s’estan desenvolupant ni a la velocitat ni a l’escala necessàries. Cal, doncs, accelerar les solucions sostenibles adreçades a assolir els principals desafiaments.

Per tot això, l’Agenda 2030 ens interpel·la a tots, i el seu èxit exigeix un sistema de governança eficaç des de l’esfera internacional, nacional, regional i local. Cada nivell de govern responsable s’ha de comprometre mitjançant consensos, aliances i col·laboracions amb altres actors (tant del món empresarial, com acadèmic, com de la societat civil) per a impulsar, implementar i aconseguir les fites marcades.

Des de la Fundació Vinne, treballem per ajudar a fer realitat quatre d’aquests objectius que creiem que estan alineats amb el nostre projecte:

Objectiu 3: Protegir la vida humana i aconseguir una qualitat de vida millor per a tothom.

Objectiu 10: Aquest objectiu aborda la inclusió social, econòmica i política de totes les persones forjant vincles i trencant barreres d’edat, gènere, classe, capacitats, llengua, origen o orientació sexual.

Objectiu 12: Reducció de l’impacte sobre el planeta produint i consumint només allò que necessitem a través d’una gestió sostenible i de l’ús eficient dels recursos naturals

Objectiu 17: Assolir un ferm co